Geslaagd!

Door de vakantie en alle fietsperikelen zou ik bijna vergeten te vertellen dat ik ben geslaagd voor de opleiding Gelukkig HB begeleider.
uitreiking diploma gelukkig hb

Sinds september volgde ik de opleiding tot Gelukkig HB begeleider. HB staat voor hoogbegaafd. Over hoogbegaafdheid bestaan een aantal misverstanden en vooroordelen. Wat is nu precies hoogbegaafdheid? Wat betekent het om hoogbegaafd te zijn? Hoogbegaafdheid wordt nog vaak gelijkgesteld aan slimheid, intelligentie en goed kunnen leren. Maar de meeste wetenschappers zijn het er inmiddels over eens dat hoogbegaafdheid vooral te maken heeft met een aantal persoonskenmerken.

Hoogbegaafdheid raakt je hele persoon. Hoogbegaafden zijn autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Dit betekent dat ze een sterke drive hebben om dingen op hun eigen wijze en op hun eigen tijdstip te doen. Ze stellen veel vragen en hebben een grote leerhonger om onderwerpen die hun interesse hebben te doorgronden. Ze denken diep na over dingen en reflecteren graag op hun eigen gedachten en ideeën. Hun intelligentie komt onder andere tot uitdrukking in het bedenken van creatieve, originele en eigenzinnige oplossingen. Ze zien snel verbanden en kunnen goed associatief denken. Het zijn mensen die een rijk en intens gevoelsleven kennen. Hun zintuigen staan op scherp en alles komt tegelijk en in volle hevigheid binnen. Hoogbegaafden raken daardoor snel overprikkeld en hebben momenten van rust en alleen zijn nodig om al die prikkels te verwerken. Ze zijn sensitief en prikkelgevoelig.

Deze bijzondere mensen – slechts 2% van de bevolking is hoogbegaafd – hebben vaak moeite zich staande te houden in de maatschappij, omdat ze geen aansluiting vinden bij andere mensen. Omdat ze zich anders voelen en niet weten waar dit mee te maken heeft. Omdat ze worstelen tussen zichzelf zijn en zich aanpassen aan de omgeving. Als ze zichzelf met hun bijzondere gaven laten zien, vinden hun ideeën vaak geen klankbord bij anderen en leiden ze een eenzaam bestaan. Wanneer ze zich teveel aanpassen verliezen ze hun eigenheid en blijven hun speciale talenten verborgen. Dit gaat op den duur knagen aan hun eigenwaarde.

Via GelukkigHB groepen wil ik sensitieve, hoogbegaafde kinderen een plek bieden waar ze andere hoogbegaafden kunnen ontmoeten. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Ik wil hen leren om trouw te blijven aan zichzelf én een brug te slaan naar de wereld om hen heen.
Het is mijn droom dat sensitieve, hoogbegaafde kinderen hun bijzondere gaven delen met de wereld én dat ze gelukkig zijn met wie ze zijn.

Wil je weten wat ik precies doe met hoogbegaafde kinderen? Neem dan een kijkje op de site www.sensitiefHB.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *